Sm1

Sähkömoottorijunayksikkö Sm1 on vanhinta yhä aktiivikäytössä olevaa VR:n paikallisjunakalustoa

 

Sm1